گذشتن از خبرهای سایت

خبرهای سایت

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره یادگیری الکترونیکی - 96/06/25


 

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق،  کنترل - اتوماسیون صنعتی

به اطلاع می رساند؛

با توجه به اعلام مدیر محترم گروه درس کنترل چند متغیره به لیست دروس نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 اضافه شد. دانشجویان می بایست هنگام حذف و تعویض دروس (17و18 مهرماه) درس را انتخاب نمایند.

 

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق، مخابرات - سیستم

به اطلاع می رساند؛

با توجه به اعلام مدیر محترم گروه درس سمینار به لیست دروس نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 اضافه شد. دانشجویان می بایست هنگام حذف و تعویض دروس (17و18 مهرماه) درس را انتخاب نمایند.

 

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع، مدیریت مهندسی-96/06/07

 

قابل توجه دانشجویان دوره یادگیری الکترونیکی - 96/06/06

 

گذشتن از ورود به سایتگذشتن از منوی اصلی
منوی اصلی
 
 
گذشتن از جدیدترین خبرها
جدیدترین خبرها
 
  • *- اطلاعیه مهم: انتخاب واحد با تاخیر نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 بیشتر...

  • *- اطلاعیه مهم: اضافه شدن یک درس - مهندسی برق، کنترل گرایش اتوماسیون صنعتی بیشتر...

  • *- اطلاعیه مهم: اضافه شدن یک درس - مهندسی برق، مخابرات گرایش سیستم بیشتر...

  • *-اطلاعیه: دروس ارایه شده در نیمسال اول 97-96 - مدیریت مهندسی بیشتر...

  • *- اطلاعیه مهم: دروس ارایه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 بیشتر...

 
گذشتن از کاربران حاضر
کاربران حاضر
 
از 5 دقیقه قبل: هیچ