دفتر آموزشهاي آزادراهنماهاآئين نامه هافرمهاتقويم آموزشيسوالات متداولرشته هادرباره ماارتباط با ماسامانه يادگيري الكترونيكيصفحه اول

تماس با ما
آدرس :
تهران ، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد ، دانشگاه تربیت مدرس ، معاونت آموزشی ، طبقه اول
تلفن  :82883221  
دورنگار:82883114
پست الکترونیکی : free-edu@modares.ac.ir

مهم **: لطفا در صورت نیاز به طرح مشکل و یا هرگونه سوال (پس از مطالعه راهنماها و نیازمندیها) موارد درخواستی را فقط کتبا و با موضوع LMS-QUESTION به پست الکترونیکی فوق ارسال فرمائید.

در غیر اینصورت از پاسخگویی تلفنی و حضوری معذوریم

free-edu@modares.ac.ir