قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی شیمی گرایش مهندسی فرآیند و مهندسی برق، کنترل گرایش اتوماسیون صنعتی ( ورودی مهر 93 )

دانشجویان موظف هستند فرم سمینار خود را پس از تعیین موضوع و تایید استاد محترم راهنمای درس و مدیر محترم گروه حداکثر تا تاریخ 94/02/09 به دفتر آموزشهای آزاد ارسال نمایند.