قابل توجه کلیه دانشجویان دوره یادگیری الکترونیکی

 به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تا کنون شهریه خود را پرداخت ننموده اند می رساند؛ آخرین فرصت برای پرداخت کامل شهریه حداکثر تا تاریخ  94/02/23 می باشد.