قابل توجه دانشجویان ورودی جدید دوره یادگیری الکترونیکی

جلسه معارفه آنلاین دانشجویان ورودی مهر 94 روز سه شنبه 31 شهریورماه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.