به اطلاع می رساند؛

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 کلیه رشته ها از روز دوشنبه مورخ 25 آبان ماه در محیط هر درس درج شده است. 94/08/27