به اطلاع علاقه مندان شرکت در کارگاه آموزش انتزاعي اصول طراحي الگوريتم هاي فرامكاشفه اي (فراابتكاري) مي رساند،

برگزاري اولين كارگاه آموزش انتزاعي اصول طراحي الگوريتم هاي فرامكاشفه اي (فراابتكاري) با تدريس جناب آقاي دكتر صنيعي عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و مولف كتاب الگوريتم هاي تكاملي و محاسبات زيستي، تا تاريخ 22 آذر ماه سال جاري تمديد شد.

 ثبت نام متقاضيان شركت در دوره پس از واريز شهريه و ارسال فيش از طريق نمابر82883114 قطعي خواهد شد.

متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

http://www.tmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=17&pageid=424&newsview=205