قابل توجه کلیه کاربران محترم سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی: دسترسی به محیط دروس ترم جاری تاریخ 30 دی ماه به پایان می رسد.