به اطلاع می رساند؛

فدراسیون سرآمدان علمی ایران به افرادی با دستاوردهای علمی معتبر، برگزاری رویدادهای داخلی معتبر، انتشار مقاله در مجلات معتبر، ارائه سخنرانی در کنگره های معتبر بین المللی، شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر و ... مبالغ تشویقی پرداخت می نماید،

برای اطلاعات بیشتر در خصوص استفاده محققان از این حمایت ها به نشانی www.isef.ir مراجعه نمایید.