قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق، کنترل گرایش اتوماسیون صنعتی ورودی مهر 93و94

درس اصول کنترل مدرن با شماره و گروه درسی 01-150-04-61  در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ارایه شده است.با توجه به اعلام مدیر محترم گروه دانشجویانی که درس مذکور را تا کنون نگذرانده اند ملزم به اخذ درس می باشند. 94/10/30