قابل توجه دانشجویان رشته حقوق بین الملل ورودی های مهر و بهمن 93

با توجه به اعلام جناب آقای دکتر سواری،دانشجویان می بایست تحقیق و پژوهش مربوط به دروس حقوق دریاها، حقوق معاهدات، حقوق جزای بین الملل و سمینار را حداکثر تا تاریخ 8 بهمن ماه به آدرس پست الکترونیکی جناب آقای عطار ارسال نمایند.