قابل توجه دانشجویان رشته حقوق بین الملل ورودی مهر 93

با توجه به اعلام جناب آقای دکتر سواری، دانشجویان می بایست تحقیق و پژوهش مربوط به درس سمینار را حداکثر تا ساعت 24 امروز مورخ 18 بهمن ماه به آدرس پست الکترونیکی ایشان ارسال نمایند.

قابل ذکر است، زمان ارایه شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد.