قابل توجه کلیه دانشجویان  

دانشجویانی که تا کنون نسبت به پرداخت کامل شهریه خود اقدام نکرده اند موظف هستند حداکثر تا تاریخ 95/09/06 نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود و تسویه حساب کامل اقدام نمایند.

بدیهی است؛ در صورت عدم پرداخت بدهی شهریه تا تاریخ اعلام شده از حضور در کلاس درس ممانعت به عمل خواهد آمد و دسترسی به محیط درس و کلاسهای آنلاین قطع خواهد شد.

***توجه: مهلت ذکر شده تمدید نخواهد شد. (95/08/18)