به اطلاع می رساند؛

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 کلیه رشته ها در محیط هر درس درج شده است.96/08/20