به اطلاع می رساند؛

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 کلیه رشته ها از امروز مورخ 30 فروردین ماه در محیط هر درس درج شده است.95/01/30