اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
 

به اطلاع می رساند؛ آن دسته از دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی (واصل نشدن تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع قبل، انجام ندادن تمدید تحصیلی، عدم ارایه نامه موافقت با ادامه تحصیل و یا به دلایل دیگر ) انتخاب واحد ننموده اند، درصورت رفع نقص در بازه زمانی 5 و 6 مهرماه می توانند برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند در غیر این صورت بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.

شایان ذکر است، براساس مصوبه هیات رییسه مورخ 94/12/09 دانشجویانی که در بازه زمانی مقرر در تقویم آموزشی انتخاب واحد ننموده اند مشمول پرداخت جریمه نقدی خواهند بود که مبلغ مذکور در زمان مقرر از ایشان اخذ خواهد شد .

ضمنا، زمان "حذف وتعویض دروس " برای دانشجویانی که انتخاب واحد انجام داده اند کماکان 11 و 12 مهرماه می باشد.