به اطلاع می رساند؛

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 کلیه رشته ها در محیط هر درس درج شده است. 96/02/17