قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق، کنترل اتوماسیون صنعتی ( ورودی مهر 95 )

با توجه به اعلام مدیر محترم گروه دانشجویان ملزم به اخذ درس سمینار (04-6190602) می باشند.