به اطلاع می رساند؛

مهلت ارزشیابی دروس نیمسال جاری تا روز جمعه 26 خردادماه تمدید شد. دانشجویان می بایست برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات، ارزشیابی دروس خود را انجام دهند و سپس به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. 96/03/21