قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق، مخابرات - سیستم

به اطلاع می رساند؛

با توجه به اعلام مدیر محترم گروه درس سمینار به لیست دروس نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 اضافه شد. دانشجویان می بایست هنگام حذف و تعویض دروس (17و18 مهرماه) درس را انتخاب نمایند.