قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق، کنترل گرایش اتوماسیون صنعتی ورودی مهر 96

به اطلاع می رساند؛

دانشجویانی که درس جبرانی کنترل مدرن را در مقطع قبل خود نگذرانده اند؛ موظف به اخذ درس یادشده در  نیمسال جاری می باشند.

بدیهی است؛ تمامی عواقب عدم اخذ درس در نیمسال های آتی به عهده دانشجو خواهد بود.