جديد! به اطلاع كليه دانشجويان دوره يادگيري الكترونيكي مي رساند (درج خبر 96/10/06)

ارزشيابي دروس نيمسال اول 97-96 بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه از تاريخ 9 الي 18 دي ماه خواهد بود. لذا دانشجويان مي بايست براي دريافت كارت ورود به جلسه امتحان ، ارزشيابي دروس خود را انجام دهند تا براي دريافت كارت مربوطه  (گزارش 428) مشكلي نداشته باشند.