جديد! به اطلاع دانشجويان مي رساند روز دوشنبه مورخ 96/11/09  تعطيل اعلام شده و زمان برگزاري كليه امتحانات روز دوشنبه متعاقبا اعلام خواهد شد.