جديد! به اطلاع دانشجويان رشته مديريت مهندسي ورودي مهر 96 مي رساند با توجه به اعلام گروه ، مهلت تحويل فرم سمينار تا زمان حذف و اضافه (6 و 7 اسفند ماه) مي باشد و اين تاريخ قابل تمديد نخواهد بود