مطابق اعلام مدیر محترم گروه، زمان ارایه سمینار دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات 18 و 19 شهریور ماه می باشد.

بدیهی است، تاریخ مذکور تنها فرصت دانشجویان است و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 93/04/23