قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات -امنیت اطلاعات:

دانشجویان می بایست هنگام حذف و تعویض دروس(6 و7 مهرماه)، درس مدیریت سیستم های امن را حذف و درس سیستم های ارتباطی امن را جایگزین نمایند.

بدیهی است، با توجه به غیر فعال شدن درس، انتخاب واحد دانشجویانی که دروس خود را اصلاح نکنند تایید نخواهد شد.93/05/05