قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های تکنولوژی اطلاعات:

دانشجویان می بایست هنگام حذف و تعویض دروس(6 و7 مهر ماه)، درس کاربردهای هوش مصنوعی با شماره و گروه درسی 02-025-15-60 را به لیست دروس خود اضافه نمایند.