ضمن عرض تبریک به مناسبت بهار علم و دانش و آغاز سال تحصیلی جدید، به اطلاع می رساند،شروع سال تحصيلي دانشجويان يادگيري الكترونيكي 22 شهريور ماه است