قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات،سیستم های تکنولوژی اطلاعات و مهندسی صنایع،مدیریت سیستم و بهره وری (ورودی بهمن 92)

دانشجویان می توانند هنگام حذف و تعویض دروس (26 و27 بهمن ماه)، درس مدیریت ارتباط با مشتری با شماره و گروه درسی 01-036-15-60 را  به لیست دروس خود اضافه نمایند.