قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق، کنترل گرایش اتوماسیون صنعتی ( ورودی مهر 93 )

دانشجویان می بایست هنگام حذف و تعویض دروس (26و27 بهمن ماه) درس سمینار با شماره و گروه درسی 07-602-90-61 را به لیست دروس خود اضافه نمایند.