مهلت نهایی پرداخت شهریه در نیمسال اول 99-98

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، آخرین مهلت پرداخت شهریه نیمسال اول 99-98 تا 97/09/25می باشد. لذا خواهشمند است، تسویه حساب و پرداخت الکترونیکی از طریق سامانه گلستان تا موعد مقرر صورت پذیرد. در غیر این صورت دسترسی دانشجویان بدهکار به سامانه مدیریت یادگیری بسته خواهد شد.