دوره های آموزشی برگزار شده توسط دفتر آموزش های آزاد

دوره های برگزار شده در سال 97

ردیف

عنوان دوره

طول دوره(به ساعت)

تاریخ برگزاری

1

زبان روسي دوره دوم (مقدماتي 1ترم 2)

20 جلسه

13/12/96

لغايت 28/03/97

2

زبان فرانسه دوره 4 (مقدماتي1)

15 جلسه

26/01/97

3

زبان روسي مقدماتي 1ترم 1(دوره سوم)

20 جلسه

01/03/97

دوره های برگزار شده در سال 96

رديف

عنوان دوره

طول دوره(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

چهارمين دوره آموزش آيلتس و تافل

113 ساعت آموزشی

17/02/96

2

برگزاري زبان فرانسه (دوره مقدماتي1)

20 جلسه

(30 ساعت آموزشی)

11/04/96

3

دوره كوتاه مدت آموزشي داوري

18 ساعت آموزشي

01/06/96

4

دوره آموزش زبان فرانسه(دوره دوم و سوم )

48 جلسه

(72 ساعت آموزشي)

23/07/96

5

دوره آموزش زبان فرانسه –مقدماتي 2

20 جلسه

(30 ساعت آموزشی)

23/07/96

6

آموزش Java SE

30 ساعت آموزشی

14/06/96

7

آموزش مقدماتي لينوكس

10 ساعت آموزشی

15/06/96

8

آموزش مجازي سازي كاربردي

15 ساعت آموزشی

13/06/96

9

آموزش phyton

12 ساعت آموزشی

16/06/96

10

لاتك پيشرفته

4 ساعت آموزشی

30/09/96

11

لاتك مقدماتي

4 ساعت آموزشی

27/09/96

12

دوره آموزش زبان روسي(مقدماتي

44 ساعت آموزشي

05/09/96

13

آموزش نرم افزار متلب

24 ساعت موزشي

14/04/96

14

برگزاري دوره Navis work manage

30ساعت آموزشي

29/08/96

15

دوره مهندسي و عمليات حفاري

جهت دار با استفاده از نرم افزار لندمارك

32 ساعت موزشي

21/11/96

دوره های برگزار شده در سال 95

رديف

عنوان دوره

طول دوره(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

آموزش زبان انگلیسی GRE

20ساعت

25/03/95لغایت15/04/95

2

آموزش آيلتس و تافل تقليل گرا

113ساعت-75جلسه

09/10/95

3

آمادگي زبان انگليسي

15 جلسه

90 دقيقه

4

كارگاه آموزشي طراحي آزمايش

30 ساعت

20/08/95لغايت02/10/95

5

سومين دوره آموزش آيلتس و تافل

113 ساعت

16/11/95

دوره های برگزار شده در سال 94

رديف

عنوان دوره

طول دوره

(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

کارگاه آموزشی گرس هاپر

63

10/02/1394

28/03/1394

2

دوره جامع بیوتکنولوژی(اصول بيوتكنولوژي از ژن تا پروتئين)

30

06/04/1394

11/04/1394

3

كارگاه جوش لوله هاي پلاستيك

10

31/06/1394

4

آموزش پيشرفته زبان انگليسي آزمون IELTS

20

25/06/1394

25/07/1394

5

مدلسازي احتراق غير پيش آميخته به كمك نرم افزارfluent

8

روز پنجشنبه 14 /10/94

6

Codon code Alignerآشنايي با نرم افزار

4

06/11/1394

7

آموزش انتزاعي اصول طراحي الگوريتم هاي فرامكاشفه اي(فراابتكاري)

5ساعت

پنجشنبه

3/10/94

دوره های برگزار شده در سال 93

رديف

عنوان دوره

طول دوره

(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

پردازش هوشمند سیگنال در مهندسی

18 ساعت

31/2/93 تا 1/3/93

2

اصول و الگوریتم برنامه های فیلوژنی و نحوه اجرای انها

9 ساعت

11/3/93

3

روشهای طراحی occlusion training: تمرین قدرت با محدودیت گردش خون(BFR)

9 ساعت

22/3/1393

4

نانو محاسبات

16 ساعت

مهر ماه 93

5

Endnote x7در مديريت منابع

4 ساعت

5/9/93

6

حل مسائل ديناميك سيالات و انتقال حرارت با استفاده از Open FOAM

16 ساعت

9/10/93و 10/10/93

دوره های برگزار شده در سال 92

رديف

عنوان دوره

طول دوره

(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

داده کاوی

8 ساعت

1/3/92

2

کامفار( نرم افزار اقتصادی)

16 ساعت

2/2/92و

09/02/92

3

بیو انفورماتیک-مدلسازی پروتئین ها

8ساعت

12/10/92

4

REAL TIME-PCR

16 ساعت

10/11/92 و 11/11/92

5

بیوانفورماتیک –molecular docking

8

12/10/92

6

کشت و بافت سلولی

8ساعت

19/10/92

7

پروتئومیک

20 ساعت

1/12/92و 2/12/92

8

شبیه سازی پروتئینها - لیگاند

16 ساعت

1/12/92 تا 2/12/92

9

سنتز پپتید

16ساعت

17/11/92و 18/11/92

10

جوش لوله های پلاستیک

12 ساعت

27/9/92

11

روشهای طراحی تمرین اینتروال شدید(HIT)

8 ساعت

23/12/92

12

پروتئومیکس و سنتز پپتید

8ساعت

9/2/92

دوره های برگزار شده در سال 91

رديف

عنوان دوره

طول دوره

(به ساعت)

تاريخ برگزاري

1

مدیریت همکارانه

20 ساعت

13/10/91 لغایت 16/12/91

2

روش تهیه و تدوین طرح کسب و کار(BP)

8 ساعت

30/08/91

3

آشنایی با پایگاه های علمی- اطلاعاتی مرتبط با رشته زبان و ادبیات عربی، تاریخ و علوم اسلامی(1)

2 ساعت

29/09/91

3

تولید قارچهای خوراکی و داروئی و گیاهان دارویی

150 ساعت

13/10/91 لغایت 08/03/92

4

Gene mapping ژنتیک پزشکی

16 ساعت

31/01/91 لغایت 01/02/91

5

روش استفاده از منابع و مراجع ادبی

8ساعت

اردیبهشت ماه 91

6

فراوری ارزیابی حسی فرآورده های غذایی دریایی

10 ساعت

02/03/91

7

کاربرد ایمنوهیستو شیمی در مطالعات تنظیم یونی ماهیان

19 ساعت

17و18/03/91

8

طراحی و تحلیل آزمایشها در منابع طبیعی

18 ساعت

17و18/04/91

9

عاملین توسعه خوشه های صنعتی (CDA)

48 ساعت

25/06/91 لغایت 30/06/91