اطلاعیه زمان و مکان برگزاری دوره زبان انگلیسی IELTS و TOEFL

به اطلاع می رساند، مکان و زمان  برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی آیلتس و تافل به شرح ذیل می باشد:

 

مکان برگزاری:  دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان آموزش 

روز و ساعت برگزاری گروه اول : شنبه وچهارشنبه

 ساعت   19:30-15:30 

 

در صورت تشکیل گروه دوم:

روز و ساعت برگزاری گروه دوم: یکشنبه وسه شنبه

ساعت  19:30-15:30