اطلاعیه تغییر دروس رشته مهندسی برق-کنترل در نیمسال دوم 99-98

 به اطلاع دانشجویان گروه مهندسی برق- کنترل  می رساند، درس کنترل دیجیتال برای نیمسال دوم 99-98 حذف و به جای آن درس کنترل زمان حقیقی ارائه شده است. دانشجویانی که تمایل به اخذ این درس دارند، خواهشمند است در زمان انتخاب واحد با تاخیر روز 27 بهمن ماه در سیستم گلستان آن را اخذ نمایند.