اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر نیمسال دوم 1400- 1399

زمان انتخاب واحد با تاخیر نیمسال دوم 1400- 1399 اعلام شد.

به اطلاع می رساند تاریخ انتخاب واحد با تاخیر نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 روزهای ""25 الی27 بهمن ماه"" تعیین شده است. عدم انتخاب واحد دانشجویان در مهلت یاد شده به معنای "عدم مراجعه" برای ادامه تحصیل بوده و بر اساس ضوابط آموزشی اقدام خواهد شد.