دوره های رسمی یادگیری الکترونیکی(مجازی)


  • معرفي دوره یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی از نظر لغوي به مجموع فعاليتهاي آموزشي اطلاق مي گردد كه با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي اعم از صوتي تصويري، رايانه اي، شبكه اي و ... صورت مي گيرد. و از نظر مفهومي يادگيري فعال و هوشمندي است كه ضمن تحول در فرايند ياددهي و يادگيري و مديريت دانايي در گسترش، تعميق و پايدار نمودن فرهنگ فناوري اطلاعات و ارتباطات (Information & Communication Technology) نقش اساسي و محوري خواهد داشت. دوره آموزش مجازي كارشناسي ارشد: به دوره آموزشي رسمی وبالاتر از سطح كارشناسي گفته مي شود كه در قالب يک دوره کامل تحصيلی به صورت مجازي اجرا مي شود. به دانش آموختگان اين دوره مدرک تحصيلی رسمی مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوری با قيد عبارت " آموزش مجازي" اعطا مي گردد.
 

  • اهداف
- ايجاد تحول در يادگيري مبتني بر روش‌هاي نوين آموزشي
- ارائه خدمات گسترده آموزش از راه دور مبتني بر فناوري اطلاعات در سطح ملي و برون‌مرزي
- توسعه آموزش الكترونيكي در سطح دانشگاه به منظور افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو و ارتقاي کيفيت آموزشي دانشگاه

سوالات متداول

اخبار و اطلاعیه ها

تماس با ما