برگزاری کارگاه آواز ایرانی (دومین دوره)

دفتر آموزش های آزاد برگزار می کند:

روز و ساعت برگزاری دوره : دوشنبه ها ساعت 18-16

طول دوره :  12 جلسه

شهریه دوره :  3000000 ریال

Avaz 2

 

Sabte nam dore