اطلاعیه شروع دوره زبان انگلیسی IELTS و TOEFL

به اطلاع شرکت کنندگان دوره زبان انگلیسی می رساند:

زمان شروع دوره : روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 ساعت 19:30-15:30

مکان برگزاری دوره :  دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان آموزش- اتاق 212 

لازم به ذکر است، آوردن کتاب  معرفی شده  در جلسه اول الزامی است

 

Book Ielts