دفتر آموزشهاي آزادراهنماهاآئين نامه هافرمهاتقويم آموزشيسوالات متداولرشته هادرباره ماارتباط با ماسامانه يادگيري الكترونيكيصفحه اول

درباره ما

پست الکترونیکی

تلفن

نقش

پست سازمانی

اسامی

saniee@modares.ac.ir

 

 

مدیر آموزشهای آزاد

  • دکتر محمد صنیعی آباده

javidan@modares.ac.ir

 

مدیر سیستم

معاون

  • مهندس سهیلا جاویدیان

tmou@modares.ac.ir

82883099

 

رئیس اداره یادگیری الکترونیکی

  • مهندس احمد رسولی

hosseinzade@modares.ac.ir

82883052

مسئول  آموزش

رئیس اداره آموزش

  • فاطمه حسین زاده

sbaghshahi@modares.ac.ir

82883013

مسئول پشتیبانی سیستم و مسئول کلاسهای آنلاین

کارشناس نرم افزار

  • مهندس سمیه باغشاهی

Free_edu@modares.ac.ir

82884131

 امور آموزشي

کارشناس

  • مریم عبدالرحیم

 

82883221

 

مسئول دفتر

  • مسعود فروتن

free_edu@modares.ac.ir