دفتر آموزشهاي آزادراهنماهاآئين نامه هافرمهاتقويم آموزشيسوالات متداولرشته هادرباره ماارتباط با ماسامانه يادگيري الكترونيكيصفحه اول

راهنماها و نیازمندیها

  1. نرم افزار add-in 

**ابتدا نرم افزار add-in قبل را  غیر فعال نمایید**

 

  1. نرم افزار فونت برای تایپ کردن در محیط کلاس آنلاین                    

  2. نرم افزار Flashplayer

free-edu@modares.ac.ir